toa thanhTrang Chính

KÍNH CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐẾN VỚI TRANG WEB BAN THẾ ĐẠO HẢI NGOẠI

CHỦ TRƯƠNG

                    - Góp phần phổ truyền Giáo Lý ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ và Tinh Hoa Triết Lý Tam Giáo 

                    - Đề cao giá trị TỰ DO - DÂN CHỦ, BÁC ÁI - CÔNG BÌNH    

                    - Đề cao sự hợp tác giữa Đạo Cao Đài và các Tôn Giáo bạn

                    - Phổ biến tin tức Đạo Sự của các cơ sở Đạo Cao Đài 

                    -Trang Web Ban Thế Đạo Hải Ngoại hân hoan tiếp nhận bài vở của quý Đồng Đạo, Đọc Giả

                      và Thân Hữu để cùng góp phần phục vụ ĐẠO PHÁP, NHÂN SINH và XÃ HỘI.

 

                                         Bài vở cho trang Web Ban Thế Đạo Hải Ngoại xin gởi về:

                                                          Email: banthedao@googlegroups.com

 

Bài Mới Đăng

Ban Thế Đạo Hải Ngoại | Bản Tin Thế Đạo Số 210 ( 11/2023 )    cao dai hai ngoai

Bản Tin Thế Đạo số 210 ngày 20/11/2023Đức Hộ Pháp | Thuyết Đạo Đức Hộ Pháp - Quyển 5 & Quyển 6 ( 10/23/2023 )    cao dai hai ngoai

Thuyết Đạo Đức Hộ Pháp - Quyển 5 & Quyển 6 phát hành năm 2023Ban Thế Đạo Hải Ngoại | Bản Tin Thế Đạo Số 209 ( 9/2023 )    cao dai hai ngoai

Bản Tin Thế đạo số 209 ngày 20-9-2023 của BTDHNBan Thế Đạo Hải Ngoại | Bản Tin Thế Đạo Số 208 ( 8/2023 )    cao dai hai ngoai

Bản Tin Thế Đạo số 208 ngày 21-8-2023Ban Thế Đạo Hải Ngoại | Bản Tin Thế Đạo Số 207 ( 7/2023 )    cao dai hai ngoai

Bản Tin Thế Đạo số 207 ngày 15-7-2023Ban Thế Đạo Hải Ngoại | Quyết Định số 9 ngày 24-6-2023 của Ban Thế Đạo Hải Ngoại ( 6/29/2023 )    cao dai hai ngoai

Quyết Định số 9/VP/QĐ/BTĐHN ngày 24-6-2023 của Ban Thế Đạo Hải Ngoại v/v công nhận 3 vị tân Hiền TàiBan Thế Đạo Hải Ngoại | Bản Tin Thế Đạo Số 206 ( 6/2023 )    cao dai hai ngoai

Bản Tin Thế Đạo số 206 ngày 17-6-2023 của Ban Thế Đạo Hải NgoạiBan Thế Đạo Hải Ngoại | Thông Báo số 23 của Ban Thế Đạo Hải Ngoại ( 6/18/2023 )    cao dai hai ngoai

Thông Báo số 23 ngày 15-6-2023 của BTĐHN  v/v khai mở ĐHCĐO Cấp 3 Giáo Lý Căn Bản Cao Đàicao daiBan Thế Đạo Hải Ngoại | Quyết Định số 8 ngày 15-4-2023 của BTĐHN ( 5/25/2023 )    cao dai hai ngoai

Quyết Định số 8 ngày 15/4/2023 của Ban Thế Đạo Hải Ngoại v/v bổ túc nhân sự cho BQN/BTĐHNBan Thế Đạo Hải Ngoại | Bản Tin Thế Đạo Số 205 ( 5/2023 )    cao dai hai ngoai

Bản Tin Thế Đạo số 205 ngày 15-5-2023
Ban Thế Đạo Hải Ngoại
11/30/2023 4:41:23 AM
(Số lần truy cập trang web: 48161)