toa thanh



Trang Chính

KÍNH CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐẾN VỚI TRANG WEB BAN THẾ ĐẠO HẢI NGOẠI

CHỦ TRƯƠNG

                    - Góp phần phổ truyền Giáo Lý ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ và Tinh Hoa Triết Lý Tam Giáo 

                    - Đề cao giá trị TỰ DO - DÂN CHỦ, BÁC ÁI - CÔNG BÌNH    

                    - Đề cao sự hợp tác giữa Đạo Cao Đài và các Tôn Giáo bạn

                    - Phổ biến tin tức Đạo Sự của các cơ sở Đạo Cao Đài 

                    -Trang Web Ban Thế Đạo Hải Ngoại hân hoan tiếp nhận bài vở của quý Đồng Đạo, Đọc Giả

                      và Thân Hữu để cùng góp phần phục vụ ĐẠO PHÁP, NHÂN SINH và XÃ HỘI.

 

                                         Bài vở cho trang Web Ban Thế Đạo Hải Ngoại xin gởi về:

                                                          Email: banthedao@googlegroups.com

 

Bài Mới Đăng

Ban Thế Đạo Hải Ngoại | Bản Tin Thế Đạo Số 170 ( 4/2021 )    cao dai hai ngoai

Bản Tin Thế Đạo số 170 ngày 30-4-2021



Ban Thế Đạo Hải Ngoại | Thông Báo số 17 ngày 16-4-2021 v/v Tập San Thế Đạo Tri Ân Các Cơ Sở Mạnh Thường Quân ( 4/27/2021 )    cao dai hai ngoai

Thông Báo số 17 ngày 16-4-2021 v/v Tập San Thế Đạo Tri Ân Các Cơ Sở Mạnh Thường Quân



cao dai** | Lisa’s Florist ( 4/27/2021 )    cao dai hai ngoai

Đảm trách mọi dịch vụ về Hoa tươi:

Hoa Đám Hỏi, Hoa đám cưới, Hoa Sinh Nhật, Hoa Chia buồn, Hoa Chúc Thọ, Hoa Tân gia, Hoa Ra Trường . . vv . .
San Jose CA


cao dai** | Nhựt Tường & Thùy Trang ( 4/27/2021 )    cao dai hai ngoai

Financial Services (Bookeeping & Tax Services)

San Diego CA

 

 



cao dai** | DLT ( 4/27/2021 )    cao dai hai ngoai

Complete Auto Body & Repair,

San Jose CA



cao dai** | Trần Minh Khiết DDS ( 4/27/2021 )    cao dai hai ngoai

Sandy Dental P.C.

San Jose  CA



cao dai** | Nguyễn Hữu Tường DDS & Tô Mỹ Huệ DDS ( 4/27/2021 )    cao dai hai ngoai
North Jackson Dental Group,
San Jose CA


Ban Thế Đạo Hải Ngoại | Bản Tin Thế Đạo Số 169 ( 4/2021 )    cao dai hai ngoai

Bản Tin Thế Đạo số 169 ngày 16/4/2021



Ban Thế Đạo Hải Ngoại | Tập San Thế Đạo Số 84 ( 4/2021 )    cao dai hai ngoai

Tập San Thế Đạo số 84



Ban Thế Đạo Hải Ngoại | Bản Tin Thế Đạo Số 168 ( 3/2021 )    cao dai hai ngoai

Bản Tin Thế Đạo số 168








Ban Thế Đạo Hải Ngoại
5/17/2021 9:49:31 AM
(Số lần truy cập trang web: 8854)