toa thanhTrang Chính

KÍNH CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐẾN VỚI TRANG WEB BAN THẾ ĐẠO HẢI NGOẠI

CHỦ TRƯƠNG

                    - Góp phần phổ truyền Giáo Lý ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ và Tinh Hoa Triết Lý Tam Giáo 

                    - Đề cao giá trị TỰ DO - DÂN CHỦ, BÁC ÁI - CÔNG BÌNH    

                    - Đề cao sự hợp tác giữa Đạo Cao Đài và các Tôn Giáo bạn

                    - Phổ biến tin tức Đạo Sự của các cơ sở Đạo Cao Đài 

                    -Trang Web Ban Thế Đạo Hải Ngoại hân hoan tiếp nhận bài vở của quý Đồng Đạo, Đọc Giả

                      và Thân Hữu để cùng góp phần phục vụ ĐẠO PHÁP, NHÂN SINH và XÃ HỘI.

 

                                         Bài vở cho trang Web Ban Thế Đạo Hải Ngoại xin gởi về:

                                                          Email: banthedao@googlegroups.com

 

Bài Mới Đăng

Ban Thế Đạo Hải Ngoại | Phân Ưu ( 2/12/2023 )    cao dai hai ngoai

Phân ƯuBan Thế Đạo Hải Ngoại | Bản Tin Thế Đạo Số 202 ( 2/2023 )    cao dai hai ngoai


Bản Tin Thế Đạo Số 202Nguyễn Đăng Khích | Thông báo số 22 ngày 31-01-2023 của BTĐHN v/v Liên Lạc Ban Thế Đạo Hải Ngoại và Tập San Thế Đạo ( 2/12/2023 )    cao dai hai ngoai

Thông báo số 22 ngày 31-01-2023 của BTĐHN v/v Liên Lạc Ban Thế Đạo Hải Ngoại và Tập San Thế ĐạoBan Thế Đạo Hải Ngoại | Quyết Định số 7 ngày 15-12-2022 của BTĐHN v/v Bổ túc nhân sự cho BQN/BTĐHN ( 1/23/2023 )    cao dai hai ngoai

Quyết Định số 7 của BTĐHN ngày 15-12-2022 v/v Bổ rúc nhân sự cho BQN/BTĐHNBan Thế Đạo Hải Ngoại | Quyết Định số 6 ngày 15-12-2022 của BTĐHN v/v Công nhận một vị tân Hiền Tài / BTĐHN ( 1/23/2023 )    cao dai hai ngoai

Quyết Định số 6 ngày 15/12/2022  của BTĐHN v/v Công nhận một vị tân Hiền TàiBan Thế Đạo Hải Ngoại | Thông báo số 21 ngày 3-10-2022 của BTĐHN v/v Công bố kết quả Bầu cử BQN/BTĐHN nhiệm kỳ 10 (2022-2025) ( 1/23/2023 )    cao dai hai ngoai

Thông báo số 21 ngày 3/10/2022 của Ban Thế Đạo Hải NgoạiBan Thế Đạo Hải Ngoại | Thông báo số 20 ngày 21-8-2022 của BTĐHN v/v Bầu chọn ứng viên TQN và Phó TQN Ban Thế Đạo Hải Ngoại ( 1/23/2023 )    cao dai hai ngoai

Thông báo số 20 ngày 21/8/2022 của BTĐHNBan Thế Đạo Hải Ngoại | Thông cáo số 19 ngày 10/7/2022 của BTĐHN v/v Bầu cử BQN/BTĐHN nhiệm kỳ 2022-2025 ( 1/23/2023 )    cao dai hai ngoai

Thông Báo số 19 ngày 10/7/2022 của Ban Thế Đạo Hải NgoạiBan Thế Đạo Hải Ngoại | Bản Tin Thế Đạo Số 201 ( 1/2023 )    cao dai hai ngoai

Bản Tin Thế Đạo ngày 15 tháng 1 năm 2023Ban Thế Đạo Hải Ngoại | Tập San Thế Đạo Số 90 ( 1/2023 )    cao dai hai ngoai

Tập San Thế Đạo số 90 phát hành tháng 1-2023
Ban Thế Đạo Hải Ngoại
3/21/2023 8:01:53 AM
(Số lần truy cập trang web: 35713)