toa thanh

Tinh Hoa Các Đạo Giáo

Kho Tàng Kinh Sách viết về các tôn giáo khác…PHẬT GIÁO
Hồ Hữu Tường


Hồ Hữu Tường | Con Thằn Lằn Chọn Nghiệp ( 7/24/2020 )    cao dai hai ngoai

Giữa một đường truông thăm thẳm vắng vẻ, âm u, không một xóm nhà ít người qua lại, có một cái am nhỏ . Am ấy mới cất độ non ba năm thôi. Trong am chỉ có một cụ sư già thui thủi một mình, quanh năm chẳng được ai thăm viếng. Trước am, nơi giữa sân, chất sẵn một đống củi, vừa lớn vừa cao ngất, củi xếp rất vuông vắn, thẳng thắn dường như được chăm sóc chẳng khác nột vườn kiểng do một vị lão trưởng giả chăm nom.TIÊN GIÁO
Viên Minh


Viên Minh | Ngộ Nhận Tính Bi Quan Trong Lão Tử Đạo Đức Kinh ( 7/24/2020 )    cao dai hai ngoai

Hồi còn sinh viên trong môn triết học Đông phương, chúng tôi được dạy tư tưởng Lão Tử Đạo Đức Kinh (LTĐĐK). Nhưng chúng tôi rất hoang mang, không hiểu vì sao trong đó có nhiều tư tưởng bi quan và mâu thuẩn đến thế, Về sau nghiên cứu, chiêm nghiệm lại kỹ càng hơn, chúng tôi mới thấy Lão Tử bị hàm oan, chính vì các giáo sư triết học của chúng tôi chưa quán thông được tư tưởng Lão Tử và đã vô tình gây ngộ nhận tinh thần "bất tranh" của nhà Đạo học vĩ đại nầy.THÁNH ĐẠO
Tiến Sĩ Nguyễn Anh Tuấn


Nguyễn Anh Tuấn | Điểm Sách: Muối Cho Đời ( 7/26/2020 )    cao dai hai ngoai

"Muối Cho Đời" hay Kito giáo và Giáo hội Công giáo trước thềm ngàn năm mới.
Nguyễn Anh Tuấn | Ý Nghĩa Cầu Nguyện Là Gì? ( 7/24/2020 )    cao dai hai ngoai

Đây là một câu hỏi ít được đặt ra, mặc dù con người Việt Nam rất tin vào Trời - Phật, và trên môi miệng của con người vẫn thường bày tỏ lòng tín ngưỡng của họ qua câu “Cầu Trời Khấn Phật” để được cái này, để được cái kia cho riêng mình, nhưng thực ra cầu nguyện còn có ý nghĩa sâu thẳm hơn.
GS Nguyễn Chính Kết


Nguyễn Chính Kết | Gặp Gỡ Thiên Chúa Dễ Hay Khó? ( 7/24/2020 )    cao dai hai ngoai

Nhiều câu Thánh Kinh xác định Thiên Chúa ở ngay trong bản thân ta, chẳng hạn như câu của thánh Phaolô: «Nào anh em chẳng biết rằng anh em là Đền Thờ của Thiên Chúa, và Thánh Thần Thiên Chúa ngự trong anh em sao? … Đền thờ ấy chính là anh em» 


Ban Thế Đạo Hải Ngoại
6/22/2024 8:51:07 PM
(Số lần truy cập trang web: 58111)