toa thanh

Thông Báo

Của Ban Quản Nhiệm Ban Thế Đạo Hải Ngoại


Quyết Định số 9 ngày 24-6-2023 của Ban Thế Đạo Hải Ngoại ( 6/29/2023 )    cao dai hai ngoai

Quyết Định số 9/VP/QĐ/BTĐHN ngày 24-6-2023 của Ban Thế Đạo Hải Ngoại v/v công nhận 3 vị tân Hiền TàiThông Báo số 23 của Ban Thế Đạo Hải Ngoại ( 6/18/2023 )    cao dai hai ngoai

Thông Báo số 23 ngày 15-6-2023 của BTĐHN  v/v khai mở ĐHCĐO Cấp 3 Giáo Lý Căn Bản Cao ĐàiQuyết Định số 8 ngày 15-4-2023 của BTĐHN ( 5/25/2023 )    cao dai hai ngoai

Quyết Định số 8 ngày 15/4/2023 của Ban Thế Đạo Hải Ngoại v/v bổ túc nhân sự cho BQN/BTĐHNThông báo số 22 ngày 31-01-2023 của BTĐHN v/v Liên Lạc Ban Thế Đạo Hải Ngoại và Tập San Thế Đạo ( 2/12/2023 )    cao dai hai ngoai

Thông báo số 22 ngày 31-01-2023 của BTĐHN v/v Liên Lạc Ban Thế Đạo Hải Ngoại và Tập San Thế ĐạoQuyết Định số 7 ngày 15-12-2022 của BTĐHN v/v Bổ túc nhân sự cho BQN/BTĐHN ( 1/23/2023 )    cao dai hai ngoai

Quyết Định số 7 của BTĐHN ngày 15-12-2022 v/v Bổ rúc nhân sự cho BQN/BTĐHNQuyết Định số 6 ngày 15-12-2022 của BTĐHN v/v Công nhận một vị tân Hiền Tài / BTĐHN ( 1/23/2023 )    cao dai hai ngoai

Quyết Định số 6 ngày 15/12/2022  của BTĐHN v/v Công nhận một vị tân Hiền TàiThông báo số 21 ngày 3-10-2022 của BTĐHN v/v Công bố kết quả Bầu cử BQN/BTĐHN nhiệm kỳ 10 (2022-2025) ( 1/23/2023 )    cao dai hai ngoai

Thông báo số 21 ngày 3/10/2022 của Ban Thế Đạo Hải NgoạiThông báo số 20 ngày 21-8-2022 của BTĐHN v/v Bầu chọn ứng viên TQN và Phó TQN Ban Thế Đạo Hải Ngoại ( 1/23/2023 )    cao dai hai ngoai

Thông báo số 20 ngày 21/8/2022 của BTĐHNThông cáo số 19 ngày 10/7/2022 của BTĐHN v/v Bầu cử BQN/BTĐHN nhiệm kỳ 2022-2025 ( 1/23/2023 )    cao dai hai ngoai

Thông Báo số 19 ngày 10/7/2022 của Ban Thế Đạo Hải NgoạiQĐ số 5 ngày 25-10-2022 Công Bố Thành phần Ban Quản Nhiệm BTĐHN nhiệm kỳ 2022-2025 ( 11/1/2022 )    cao dai hai ngoai

Quyết Định số 05/VP/QĐ/BTĐHN ngày 25-10-2022 của BTĐHNThông báo số 18 ngày 24-10-2021 của BTĐHN v/v phổ biến 20 bài giáo lý Cấp 1 qua audio you-tube & 23 Bài Giáo Lý Cấp 2 trong chương trình ĐHCĐO ( 11/2/2021 )    cao dai hai ngoai

Thông báo số 18 ngày 24-10-2021 của BTĐHNTâm Thư của Thánh Thất Cao Đài Georgia - Hoa Kỳ ngày 26-5-2021 ( 5/27/2021 )    cao dai hai ngoai
Tâm Thư của Thánh Thất Cao Đài Georgia – Hoa Kỳ ngày 26-5-2021 kêu gọi Quý Chức Sắc, Chức Việc, Đồng đạo, Đồng hương, Mạnh Thường Quân và thân hữu yểm trợ công trình hoàn chỉnh căn nhà mà trước đây dự định làm hậu điện, để thờ Đức Chí Tôn và các Đấng Thiêng Liêng, thế cho Thánh Thất cũ.


Thông Báo số 17 ngày 16-4-2021 v/v Tập San Thế Đạo Tri Ân Các Cơ Sở Mạnh Thường Quân ( 4/27/2021 )    cao dai hai ngoai

Thông Báo số 17 ngày 16-4-2021 v/v Tập San Thế Đạo Tri Ân Các Cơ Sở Mạnh Thường QuânThông Báo số 16 ngày 25-1-2021 v/v thực hiện Chương Trình "Cầu Hiền Giúp Đạo" của BTĐHN ( 2/6/2021 )    cao dai hai ngoai

Thông Báo số 16 ngày 25-1-2021 v/v thực hiện Chương Trình "Cầu Hiền Giúp Đạo" của BTĐHNThông Báo số 15 ngày 18-11-2020 V/v ấn hành Tập San Thế Đạo và địa chỉ liên lạc BTĐHN qua Bưu Điện, liên lạc Tập San Thế Đạo, các Web của Ban Thế Đạo Hải Ngoại. ( 11/22/2020 )    cao dai hai ngoai

V/v ấn hành Tập San Thế Đạo và địa chỉ liên lạc BTĐHN qua Bưu Điện, liên lạc Tập San Thế Đạo, các Web của Ban Thế Đạo Hải Ngoại.Thông Báo số 14 ngày 15-11-2020 v/v Ban Thế Đạo Hải Ngoại khai mở Chương Trình Giáo Lý Đại Học Cao Đài Online (ĐHCĐO) ( 11/17/2020 )    cao dai hai ngoai

Ban Thế Đạo Hải Ngoại khai mở Chương Trình Giáo Lý Đại Học Cao Đài Online (ĐHCĐO)Thông Báo số 13 ngày 28-8-2020 v/v phổ biến trang Web mới ( 8/28/2020 )    cao dai hai ngoai

Thông Báo số 13 ngày 28-8-2020 v/v phổ biến trang Web mớiQĐịnh số 02 ngày 10-8-2020 v/v bổ túc nhân sự cho Văn Phòng & BQN/BTĐHN ( 8/26/2020 )    cao dai hai ngoai

QĐịnh số 02Quyết Định Số 01: Thành Phần Ban QN 20-22 ngày 10-5-2020 ( 6/28/2020 )    cao dai hai ngoai

QD So 1: BQN 2020-2022Văn Thư Gởi HT Huỳnh Tâm VT01 ngày 17-5-2020 ( 6/28/2020 )    cao dai hai ngoai

Van Thu goi HT Huynh TamThông Báo Số 12 Về Tài Chánh ngày 12-6-2020 ( 6/28/2020 )    cao dai hai ngoai

Thong bao so 2 ve tai chanh

Ban Thế Đạo Hải Ngoại
6/22/2024 9:39:08 PM
(Số lần truy cập trang web: 58112)