toa thanh

Ban Thế Đạo

btd cao dai

Lược Sử Thành Lập Ban Thế Đạo


cao daiBan Thế Đạo | Thành Lập Ban Thế Đạo ( 7/3/2020 )    cao dai hai ngoai

Điểm qua lịch sử Ban Thế Đạo, chúng ta thấy ngay từ đầu thập niên 1950, qua Đàn Cơ đêm 3-12 năm Quý Tỵ (Ngày 7-1-1955), Đức Lý Giáo Tông giao lịnh cho Hội Thánh thành lập Ban Thế Đạo.
cao daiBan Thế Đạo | Thánh Lịnh Thành Lập Ban Thế Đạo ( 7/3/2020 )    cao dai hai ngoai

Điều thứ nhất: - Để cầu hiền giúp Đạo, Hội Thánh đã lập thành Ban Thế Đạo với Quy Điều kèm theo đây kể từ ngày ký tên Thánh Lịnh này.
cao daiBan Thế Đạo | Quy Điều Ban Thế Đạo ( 7/3/2020 )    cao dai hai ngoai

Ban Thế Đạo tức là cơ quan thuộc về phần Đời bắt nguồn từ cửa Đạo - phát xuất làm dây nối liền cho Đạo Đời tương đắc tương liên, ngõ hầu tạo lập một đời sống thanh bình cho nhơn loại trong thời chuyển thế.
cao daiBan Thế Đạo | Nội Luật Ban Thế Đạo ( 7/3/2020 )    cao dai hai ngoai

“ĐẠO không ĐỜI không sức, ĐỜI không ĐẠO không quyền”. BAN THẾ ĐẠO đặt căn bản và định phương hướng hoạt động trên tư tưởng ấy.
cao daiBan Thế Đạo | Phù Hiệu Hiền Tài ( 7/3/2020 )    cao dai hai ngoai

Số là Chức sắc Thiên Phong Cửu Trùng Đài có nhiệm vụ trực tiếp với Đời để độ Đời vào cửa Đạo, nên cần thiết nhờ ba Cổ Pháp của Giáo Tông ủng hộ cho trong mọi hành tàng của mình.
cao daiBan Thế Đạo | Huấn Dụ ĐứcThượng Sanh (khóa 1) ( 7/3/2020 )    cao dai hai ngoai

Hôm nay HỘI THÁNH cử hành lễ ân phong Chư Quý vị Hiền Tài trong Ban Thế Đạo, lẽ tất nhiên Chư Quí Vị tấn phong được mãn nguyện mà Hội Thánh HTĐ cũng vui lòng vì đã có dịp giúp cho bao nhiêu Đạo Hữu và Đạo Muội bước lên một địa vị trong nền Đại Đạo xứng với tài đức của mỗi người.
cao daiBan Thế Đạo | Huấn Dụ ĐứcThượng Sanh (khóa 3) ( 7/3/2020 )    cao dai hai ngoai

Nho học có câu: "Lập thân hành Đạo dương danh ư hậu thế, dĩ hiến Phụ Mẫu, hiếu chi chung dã", (có nghĩa: Lập thân hành Đạo để tiếng lại đời sau, làm cho rạng chói danh thơm đến Cha Mẹ, đó là trọn Đạo Hiếu vậy). Hai chữ hành Đạo đây nói về Đạo làm người, bao hàm các bổn phận đối với gia đình, đối với xã hội và đối với Đất nước quê hương.
cao daiBan Thế Đạo | Huấn Từ Ngài Bảo Thế (khóa 1) ( 7/3/2020 )    cao dai hai ngoai

Đứng giữa trời đất dưới ánh thái dương chói rạng khắp nơi, con người dầu Nam tử hay Nữ nhân không khỏi lãnh một vai tuồng gì đối với tổ phụ gia đình, với đồng bào xã hội, với Đất nước non sông. Vai tuồng ấy không thể từ nan chạy chối được, vì có một mối dây thiêng liêng vô thinh vô sắc thắt chặc tình giao hảo giữa đồng loại ngõ hầu tương trợ nhau trong niềm chung sống.
cao daiBan Thế Đạo | Huấn Từ Ngài Bảo Thế (khóa 2) ( 7/3/2020 )    cao dai hai ngoai

Trên Dương thế, từ bến giác qua bến mê hay từ bến mê qua bỉ ngạn, khách trần tới lui hằng ngày như đi chợ. Người tới đặng trả nợ hồng trần, đặng đền tội tiền khiên hoặc tình nguyện hạ trần giúp Đạo. Người lui khi thoát xác đem điểm Linh quang về cảnh tịnh tu luyện thêm cho hết bổn tục ngõ hầu lãnh phận sự Thiêng Liêng khác tùy Tòa Tam giáo phân định.
cao daiBan Thế Đạo | Huấn Từ Ngài Bảo Thế (khóa 3) ( 7/3/2020 )    cao dai hai ngoai

Sanh làm người đứng giữa Trời Đất phải có danh gì với núi sông. Với quan niệm nầy, Quý vị vào cửa Tôn Giáo đặng lập thân danh là một điều hay, còn một điều hay khác là xẻ làm đôi tình thương, một nửa cho Đạo, một nửa cho Đời. Thương Đạo là điểm tô cho Đạo thêm vẻ vang, thương Đời là phụng sự cho Đời thêm rạng rỡ. Bởi thế Quý vị mới có chân trong Ban Thế Đạo.
cao daiPhạm Công Tắc | Phận Sự của Hiệp Thiên Đài ( 7/30/2020 )    cao dai hai ngoai

Đức Hộ Pháp giảng tại Đền Thánh đêm 30-8 Nhâm Thìn
cao daiBan Thế Đạo | Huấn Từ Ngài Hiến Pháp (khóa 4) ( 7/3/2020 )    cao dai hai ngoai

Nguồn gốc tinh thần của Đạo tức là tinh ba của Đạo. Tôi đã thường nói rằng: Tương lai của Đạo thuộc về thế hệ thanh niên trí thức, vì họ còn trẻ tương lai còn dài, họ sẽ có đủ thời giờ để tô điểm thêm cho Đạo trở thành một nền Quốc Đạo hoàn toàn, mà chính họ sẽ là những tay rường cột tiếp nối liên tục việc bồi đắp Đại nghiệp mà các bậc Tiền bối lưu lại.
cao daiBan Thế Đạo | Huấn Từ Ngài Hiến Pháp (khóa 5) ( 7/3/2020 )    cao dai hai ngoai

Điều đáng vui mừng hơn hết là số Hiền Tài đã nghe theo tiếng gọi Thiêng Liêng mà về với Đạo càng ngày càng gia tăng mãi làm cho chúng ta tin tưởng rằng Anh em trí thức trong nước cũng không quên nguồn cội của mình đó vậy.
cao daiBan Thế Đạo | Diễn Văn Ngài Bảo Thế (khóa 5) ( 7/3/2020 )    cao dai hai ngoai

Đã bao năm phí bao nhiêu công phu, công trình và công đức, ngày nay mới được thành công lập vị xứng đáng trong Ban Thế Đạo mới có cuộc Lễ nầy công nhận rỡ ràng sự thành công ấy. Như định nghĩa trong hai chữ Thế Đạo, Quý vị sẽ mang vào mình một công vụ vừa lo tô điểm cho đời vừa lo phụng sự cho Đạo. Tôi xin để lời khen và mừng cho Quý vị đã xả thân cầu Đạo và lập vị xứng đáng tượng trưng bởi cuộc Lễ hôm nay.


Ban Thế Đạo Hải Ngoại
6/22/2024 11:05:10 PM
(Số lần truy cập trang web: 58119)